Ανανέωση Πιστοποιητικού ISO 22000

Η εταιρεία Regina Food Services διατηρώντας τα υψηλά standards υγιεινής και τις συνθήκες που ορίζει η Ευρωπαική Ένωση έχει ανανεώσει το πιστοποιητικό ISO 22000 (Ασφάλεια & Υγεία Τροφίμων) μετά από επιτυχή έλεγχο από επιθεωρητές του οίκου αξιολόγησης TUV Hellas στις 12 Φεβρουαρίου 2014. Το πιστοποιητικό έχει ισχύ για 4 χρόνια […]